Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

PRIVACYBELEID

Privacybescherming

De website(s) “elke-bischofs.de” en de daaraan verbondene internetdiensten en sites worden u ter beschikking gesteld door trilandis greenlife C.V. (hierna: trilandis), statutair gevestigd te Brunssum en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54903467. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Alle gegevens en persoonlijke informatie worden anoniem doorgegeven op elke-bischofs.de en de daaraan verbondene sites. Persoonlijke gegevens worden met de bestmogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Trilands houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Trilandis greenlife C.V., Kerkstraat 119, 6441 BD Brunssum.

Trilandis garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van elke-bischofs.de. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, wanneer u uw adresgegevens verstrekt; informatie aanvraagd, een abommement neemt op de nieuwsletter, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met Trilandis legt Trilandis gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en/of faxnummers, uw emailadres, een beschrijving van uw persoonlijke situatie in verband met een workshop of cursus). trilandis gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van trilandis, van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht trilandis rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Trilandis, t.a.v. administratie, Kerkstraat 119, 6441 BD Brunssum of per e-mail aan administratie@elke.bischofs.de met als onderwerp "Administratie". Wij laten dan uw gegevens na uw wens verwerken.

Uw gegevens verwijderen?

Uw gegevens bewaren wij op een (beveiligde) Secure Server. Wenst u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar delete@elke-bischofs.de. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Trilandis, t.a.v. delete Kerkstraat 119, 6441 BD Brunssum. Trilandis zou binnen 10 dagen aan uw verzoek voldoen..

Informationen anfordern, Newsletter  bestellen und Meinungen

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?